Geschiedenis

In de periode 1604-1842 hebben notarissen een schat aan archieven achtergelaten met een omvang van ± 122 meter. Deze archieven vormen een belangrijke bron voor kennis van het verleden. Het dagelijks leven heeft vele sporen nagelaten in akten die voor notarissen werden gepasseerd. Testamenten, koopakten, financiële transacties van allerlei aard bevatten vele gegevens over maatschappelijke, economische en sociale aspecten uit het verleden. Het is nu dankzij Transkribus mogelijk om de teksten op woorden te doorzoeken. Dit biedt de mogelijkheid om gemakkelijk door enorme hoeveelheden tekst te zoeken. Deze revolutionaire manier van zoeken opent deuren voor nieuwe manieren van onderzoek.

De enige toegangen waren oorspronkelijk de repertoria van de notarissen zelf, maar om deze archieven toegankelijker te maken, zijn ze tussen 1938-1955 op fiches geïndexeerd. Toen de fiches door intensief gebruik verloren dreigden te gaan is besloten om een digitale toegang tot het archief te maken. Deze index op persoonsnamen is beschikbaar via SchieData (schiedam.nl) en vormt een goed beginpunt van uw zoektocht. De inventarisnummers op Schiedata komen overeen met de inventarisnummers op deze stek, u kunt handmatig naar het juiste paginanummer navigeren met behulp van de nummering aan de bovenzijde van de akten.

Project Transkribus

In 2022 is het Gemeentearchief Schiedam gestart met het letterlijk omzetten van de handgeschreven tekst naar digitale, getypte tekst ofwel, het transcriberen van notariële akten in Transkribus met de handschriftherkenningsmodellen van het Stadsarchief Amsterdam. Medewerkers van het gemeentearchief hebben de notariële akten gefotografeerd, verwerkt in Transkribus en vervolgens de automatische transcripties steekproefsgewijs gecontroleerd op de kwaliteit. Momenteel zijn transcripties van de notariële akten uit de 17e eeuw beschikbaar op deze webstek, later volgen de akten uit de 18e eeuw.

Kanttekeningen

De bronnen zijn automatisch getranscribeerd door verschillende notariële HTR-modellen. Deze zijn dus niet of nauwelijks handmatig verbeterd. Daarom kan het voorkomen dat de HTR-resultaten niet optimaal zijn. Het handschrift kan bijvoorbeeld minder goed herkend zijn, de akte kan in een andere taal dan Nederlands zijn of de materiële staat van de akte (bijvoorbeeld uitgeschoten krullen bij bepaalde letters, doorgestreepte stukken tekst of vlekken op het papier) kunnen het resultaat negatief beïnvloeden. Vooral stukken met waterschade blijven een uitdaging omdat soms hele stukken tekst door de kringen niet herkend zijn.

Houd er rekening mee dat de teksten verouderde en notariële termen bevatten. Ook zult u verschillende schrijfwijzen vinden voor dezelfde woorden, aangezien spelling nog niet gestandaardiseerd was in de 17e en 18e eeuw. Als een pagina een afwijkende opmaak heeft, zoals kolommen of aantekeningen in de marge, kan dit de doorlopende tekst beïnvloeden doordat deze niet automatisch is herkend. De aantekeningen in de marge kunnen in de hoofdtekst doorlopen, waardoor er in de transcriptie een onsamenhangende tekstvolgorde ontstaat. Kijk daarom steeds goed naar de originele bronnen.Als u fouten of problemen tegenkomt, neem dan contact op via het e-mailadres op onze contactpagina of een suggestie/verbetering doorgeven via de knop op de pagina van de transcriptie.

Hier vindt u een actuele lijst met de notarissen die online beschikbaar zijn.

Heeft u een vraag of wilt u een fout/verbetering doorgeven?

Stuur een bericht aan:

archief@schiedam.nl